Startpagina
Diensten
Werkwijze
Portfolio
Reacties
Contact
Links
 

Diensten

Coaching / supervisie
In deze meestal individuele sessies staat de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers centraal. Het gaat om het bereiken van ander gedrag door het verwerven van zelfinzicht, zodat iemand uiteindelijk zijn of haar werk beter kan doen. Dat gebeurt door mensen een spiegel voor te houden en ze te laten reflecteren op hun werk.
Coaching betreft meestal kortlopende trajecten van ongeveer vijf sessies, gedurende twee tot drie maanden.
Supervisie is echt gericht op verandering en neemt daarom meer tijd in beslag dan coaching. Een gemiddeld traject bestaat uit tien tot vijftien sessies, verspreid over een periode van ongeveer een jaar.

Trainingen in samenwerking en communicatie
De nadruk ligt op het vergroten van de professionaliteit van medewerkers door trainingen in samenwerking en communicatie. Ze vinden plaats in groepsverband. Daarbij komen thema’s aan bod, zoals:
* teambuilding
* omgaan met complex gedrag / agressie
* geven en ontvangen van feedback
* assertiviteit

Conflictbemiddeling / mediation
Of het nu gaat om sluimerende conflicten of knallende ruzies, ze hebben een zeer negatief effect op de werksfeer. Bij mediation is het de bedoeling om een conflict door onderzoek bloot te leggen en vervolgens de partijen aan tafel zien te krijgen. De volgende stap is om in gesprekken de verhoudingen weer te normaliseren en de samenwerking te herstellen.

Intervisie
Intervisie of intercollegiale ondersteuning vindt plaats binnen een groep vakgenoten. Onder begeleiding van een intervisor wisselen ze werkervaringen uit en reflecteren op hun taken. Dat gebeurt binnen een tevoren vastgesteld kader met als doel om de uitvoering van het werk te verbeteren. Een intervisiegroep wordt een aantal malen begeleid door de intervisor.

Eerste opvang na traumatische gebeurtenissen
Suïcide, agressie, escalaties, overvallen of bedrijfsongevallen. Het zijn schokkende gebeurtenissen, die er flink in kunnen hakken bij personeelsleden. Snelle eerste opvang na zo’n voorval is van belang om vooral de eerste periode van verwerking goed te doorstaan. Die opvang bestaat vooral uit het bieden van een luisterend oor. Binnen 24 uur na het eerste contact wordt in samenspraak met de betrokkenen bekeken welke verdere hulp nodig is. Te denken valt aan doorverwijzen naar andere deskundigen, re-integratie met begeleiding of een andere werkvorm.


 © Mommersontwerp, Ulvenhout